Tavo dvasiniam gyvenimui ir tikėjimui

Krikščionių Bažnyčia, skelbianti Evangeliją, tikėjimu ir meile Jėzui įkvepianti gyvenimui ir tarnavimui. Vieta, kur išgirsi gyvąjį Dievo žodį, patirsi Šventosios Dvasios veikimą ir autentišką tikėjimą.

Ar pažįsti Jėzų?

Pažink Jėzų
Pažink Jėzų
Pažink

Būti krikščionimi - tai daugiau nei žinoti apie Jėzų; būti krikščionimi - tai pažinti Jį asmeniškai ir tikėti Juo.

Skaityk Bibliją
Skaityk Bibliją
Skaityk

Tavo santykis su Jėzumi prasideda skaitant Jo žodį. Kuo labiau pažįstame Dievą skaitydami Jo žodį, tuo labiau Jį mylime.

Tikėk Jėzumi
Tikėk Jėzumi
Tikėk

Tikėti Jėzumi - reiškia pasitikėti Juo, sekti Juo ir išpažinti Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją.

Jėzus sakė: Aš esu

Jėzus
Jėzus
Jėzus
Jėzus
Jėzus
Jėzus

Ką veiksi sekmadienį?

Esi kviečiamas į bažnyčią, kuri yra atvira tau. Melskimės kartu pamaldose, kuriose būsi atgaivintas. Šlovinkime Viešpatį Dievą giesmėmis, kurios pakylėja mūsų sielą.