Misija

Susitikimas su Jėzumi viską pakeičia!

Kai Jėzus davė Didįjį priesaką jis paskelbė, kad Bažnyčios misija – žmones daryti Jo mokiniais. Kartu Jis pateikė strategiją, kaip tai pasiekti. Trys dalykai buvo tokie svarbūs, kad Jis juos įtraukė į Didįjį priesaką. Tai buvo: eiti į pasaulį, krikštyti tuos, kurie įtikėjo, ir mokyti juos paklusti Jo įsakymams.

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mato 28, 19-20).

Viskas, ką darome ir sakome, remiasi Evangelija.

Kadangi Dievo malonė atneša išgelbėjimą kiekvienam tikinčiajam, viską, ką darome, darome dėl to, ką Jėzus jau padarė.

„Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam“ (Romiečiams 1, 16).

Biblija
Biblija