Dažnai užduodami klausimai

Taip. Pamaldos yra atviros kiekvienam.

Ne, gali tuoktis.

Pirmoji metodistų bendruomenė Lietuvoje įsikūrė XIX amžiaus pabaigoje, Kaune, Šančiuose. 1900 metais bendruomenė pradėjo veikti kaip metodistų episkopalinė bažnyčia, nuo tada skaičiuojamas Lietuvos metodizmo laikas.

Ar bet kas gali ateiti į pamaldas metodistų bažnyčioje?
Ar metodistų dvasininkai privalo laikytis celibato?
Nuo kada Lietuvoje egzistuoja metodistų bažnyčia?

Kiekvienas, kuris išpažįsta Jėzų Kristų Viešpačiu ir Gelbėtoju. Priėmimas į Bažnyčią vyksta per tikėjimo išpažinimą ir maldą arba per Krikštą.

Į pamaldas metodistai renkasi sekmadienį. Be giedojimo, individualių ir bendrų maldų, jie klausosi Dievo žodžio – tiek skaitomo iš Biblijos, tiek skelbiamo pamoksluose. Tarnavimo forma paprasta, kartais spontaniška, susijusi su ankstyvosiomis krikščionių pamaldomis.

Bažnyčių interjeras kuklus (kryžius, altorius su atversta Biblija, sakykla, kėdės, muzikos instrumentai). Nededama paveikslų ar skulptūrų, nes tai prieštarautų antrajam Biblijos dekalogo įsakymui (Iš 20, 4-6).

Kas gali tapti metodistų bažnyčios nariu?
Kokios yra metodistų pamaldos?
Kaip atrodo metodistų bažnyčia?

Taip, švenčia.

Ne, pamokslauti gali ir vietiniai pamokslininkai, kurie yra tam ruošiami.

Ar metodistų bažnyčia švenčia tokias šventes kaip Kalėdos ir Velykos?
Ar pamokslauti gali tik teologinį išsilavinę įgiję dvasininkai?

Todėl jis yra laimingas Dieve, taip, visada laimingas, nes turi jame "versmę vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ ir jo sielą užlieja ramybė ir džiaugsmas.

- Džonas Veslis, "Metodisto charakteris" 1742 m.