Ar pažįsti Jėzų?

Ar turi asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi?

Ar pažįsti Jėzų?

Būti krikščionimi - tai daugiau nei žinoti apie Jėzų; būti krikščionimi - tai pažinti Jį asmeniškai ir tikėti Juo.

Pažink

Būti krikščionimi - tai daugiau nei žinoti apie Jėzų; būti krikščionimi - tai pažinti Jį asmeniškai ir tikėti Juo. Jėzus kalbėjo apie būtinybę pažinti Gelbėtoją, kai meldėsi: "O amžinasis gyvenimas ­- tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų ­ Mesiją" (Jn 17,3). Kaip galite pažinti Jėzų? Romiečiams 10:9 rašoma: "Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas." Turite tikėti, kad Jėzus yra Viešpats ir kad Jis prisikėlė iš numirusių. Jis mirė tam, kad sumokėtų už jūsų nuodėmes (1 Pt 2,24).

Ar pažįsti Jėzų?

Tavo santykis su Jėzumi prasideda skaitant Jo žodį. Kuo labiau pažįstame Dievą skaitydami Jo žodį, tuo labiau Jį mylime.

Skaityk

Kai sužinome, kaip stipriai Jis mus myli, mūsų atsakas yra mylėti Jį. Dievas nori, kad mes žinotume apie Jo nepaprastai didelę meilę mums ir Jo žodis yra puiki vieta, nuo kurios galime pradėti! Tie, kurie palaiko asmeninį santykį su Dievu, įtraukia Dievą į savo kasdieninį gyvenimą. Jie meldžiasi Jam, skaito Jo žodį ir apmąsto Biblijos eilutes, stengdamiesi dar geriau Jį pažinti.

Ar pažįsti Jėzų?

Tikėti Jėzumi - reiškia pasitikėti Juo, sekti Juo ir išpažinti Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją.

Tikėk

Kai žmogus tiki į Jėzų, tai reiškia, kad jis tiki, kas yra Jėzus (Dievas žmogaus pavidalu), ir pasitiki tuo, ką Jėzus padarė (mirė ir prisikėlė). Šis tikėjimas Kristaus asmeniu ir darbais išgelbsti (žr. Rom 10,9-10; 1 Kor 15,3-4). Be tikėjimo į Jėzų liekame nuodėmėje ir negalime būti priimti į Dievo artumą Jo tobulame danguje. Per tikėjimą į Jėzų mums suteikiama galimybė patekti pas Tėvą kaip Dievo vaikams (Jn 1,12).

“Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems.”

– Rom 3,22